SHARE
Όροι Και Προϋποθέσεις

Συμφωνία Kατόχου κάρτας (VISA)

ΝΟΜΙΚΑ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ WIREX ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΝΕΠΔ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΧΤ)

Ενόψει του μεγέθους και των συνεπειών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και πολλές άλλες χώρες, έχει νομοθετήσει με σκοπό να αποτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΝΕΠΔ) και να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία. Παρότι επί του παρόντος η Wirex είναι εκτός θεσμικού πλαισίου και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων ΝΕΠΔ / ΠΑΠ (Πολιτική Αποδοχής Πελατών) στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε θέσει σε εφαρμογή συστήματα και διαδικασίες σε εκπλήρωση των νομοθετικών υποχρεώσεων σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΝΕΠΔ) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΠΑΠ)

Η Πολιτική Αποδοχής Πελατών της Wirex έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εναρμονιζόμενη με τις σχετικές νομοθετικές υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν τεθεί σε λειτουργία ικανά συστήματα και έλεγχοι για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση διάπραξης οικονομικών εγκλημάτων.

Η Wirex είναι προσηλωμένη στην ύπαρξη ενός αποτελεσματικού και ενδελεχούς πλαισίου συμμόρφωσης προς τις νομοθετικές επιταγές για τη ΝΕΠΔ και την ΠΑΠ.

Η Wirex διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σε πρόσωπα προερχόμενα από δικαιοδοσίες που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια της ΝΕΠΔ.

Η Wirex διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει ελέγχους επαλήθευσης στοιχείων πελατών στους χρήστες της και στις συναλλαγές τους. Αυξημένες αξιολογήσεις πελατών θα διεξάγονται περιοδικά, ως μέρος της συνεχούς αξιολόγησης κινδύνου. Επιπλέον, οποιαδήποτε προσπάθεια κατάχρησης της Wirex ή της πλατφόρμας της θα συνεπάγεται άμεση αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού και αναφορά των παραβιάσεων στις αρμόδιες αρχές.

Οι πολιτικές της Wirex για τη ΝΕΠΔ και την ΠΑΠ είναι οι εξής:

 • Οι συναλλαγές που διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας της Wirex θα υπόκεινται στον έλεγχο συναλλαγών για ΝΕΠΔ.

 • Τα έγγραφα ταυτότητας και μόνιμης κατοικίας καθώς και τα αρχεία συναλλαγών θα διατηρηθούν για τουλάχιστον έξι χρόνια και θα υποβληθούν στις ρυθμιστικές αρχές, όπως απαιτείται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

 • Η Wirex θα έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και αζημίως, να αναστείλει τη λειτουργία του λογαριασμού σας. Η Wirex θα σας ενημερώνει σχετικά μετά την άσκηση αυτού του δικαιώματος.

Τα εγγεγραμμένα μέλη θα είναι υποχρεωμένα να επαληθεύουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πολιτική ΠΑΠ της Wirex. Αυτό συμπεριλαμβάνει την υποβολή δημοσίου εγγράφου ταυτότητας και αποδεικτικό της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας. Ως δημόσιο έγγραφο ταυτότητας θεωρείται το διαβατήριο, η εθνική κάρτα ή το δίπλωμα οδήγησης. Ως αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας θεωρείται ο λογαριασμός παροχών κοινής ωφέλειας, που δεν είναι παλαιότερος από 3 μήνες. Άλλα δημόσια έγγραφα ταυτότητας και επαλήθευσης της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας δε θα γίνονται αποδεκτά. Ο λογαριασμός θα παραμένει ανεπιβεβαίωτος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Η Wirex απαγορεύεται να διεξάγει εργασίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κράτη που είναι καταχωρημένα στον κατάλογο Κυρώσεων. Για το λόγο αυτό, η Wirex θα διεξάγει ελέγχους, σε όλες τις δικαιοδοσίες που δραστηριοποιείται, με βάση τους καταλόγους Κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και του Γραφείου Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΕΑΝ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» Ή ΕΑΝ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ.

Συναινείτε στην αποδοχή των παρόντων όρων, στην περίπτωση που τους αποδέχεστε για λογαριασμό ενός νομικού προσώπου. Επίσης, επιβεβαιώνετε ότι η Wirex σάς έχει ζητήσει να δεσμευτείτε και για τους όρους που αναφέρονται κατά παραπομπή στους παρόντες όρους χρήσης.

Πεδίο εφαρμογής

These are Wirex Limited, referred to as «Wirex», «we» or «us» in this document, Terms of use. Wirex is a company incorporated under the laws of England and Wales, with registered address at 25 OLD BROAD STREET, LONDON, EC2N 1HN, UK, UK. These Terms allow you to access and use of our website at www.wirexapp.com, our online services, our Android and iOS mobile apps and other related services utilizing some or all of the above referred to in these Terms, collectively, as our «Services.»

Καταλληλότητα και Συμφωνία

Αυτοί οι Όροι ισχύουν στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Εάν αρνηθείτε να έρθετε σε συμφωνία με την Wirex, δεν υποχρεούστε να συμμορφωθείτε με αυτούς τους Όρους, και κατ’ επέκταση δε θα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Η Πολιτική Απορρήτου μας

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και διανέμουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι Υπηρεσίες της Wirex

Αυτοί οι όροι και συμφωνίες μπορεί να αλλάζουν περιοδικά. Θα ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές, με τη δημοσίευση των ανανεωμένων Όρων στο δικτυακό τόπο μας. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων και Συμφωνιών θα έχει ισχύ και θα εφαρμόζεται 14 ημέρες από τη δημοσίευση της τροποποίησης. Αλλαγές που θα αφορούν σε νέες λειτουργίες των Υπηρεσιών της Wirex, ή αλλαγές που πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους θα έχουν άμεση ισχύ. Η χρήση από εσάς των Υπηρεσιών μετά την ημερομηνία που οι αλλαγές αποκτούν ισχύ θα συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών. Θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών μας, εάν δε συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους.

 • Αγορά Bitcoins

  You can buy bitcoins by converting funds from one of your Wirex cards into bitcoins. These funds are converted into bitcoins and deposited into your Wallet within one business day once the conversion is confirmed by you and us. You will get email notification to access funds sent into your account from us after successful verification of your identity is complete.
 Deposits will be converted to bitcoins using market rates applicable at the time of conversion. WIREX CANNOT AND DOES NOT GUARANTEE ANY PARTICULAR CONVERSION RATE OR VALUE OF BITCOIN. Wirex will have no liability resulting from any change in rates, nor will any such change in rates affect the transaction in progress. You are solely responsible for ensuring the accuracy of the information included when you initiate your conversion.

 • Χρεωστική κάρτα Wirex

  Η Χρεωστική κάρτα της Wirex (Wirex Κάρτα) επιτρέπει στους χρήστες να συναλλάσσονται με εμπόρους που δέχονται χρεωστικές κάρτες που εκδίδονται από το δίκτυο καρτών που αναφέρεται στην κάρτα. Εάν παραγγείλετε και ενεργοποιήσετε μια Κάρτα της Wirex, η κάρτα συνδέεται απευθείας στο λογαριασμό σας στην Wirex. Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές χρησιμοποιώντας την κάρτα, θα πρέπει να πουλήσετε κάποια από τα bitcoins σας, που έχετε στο λογαριασμό σας στην Wirex, και να μεταφέρετε τα κεφάλαια στην Κάρτα της Wirex που διαθέτετε. Οι παρόντες όροι, καθώς και οι όροι του διαχειριστή του προγράμματος της κάρτας, για τους οποίους ενημερωθήκατε όταν παραγγείλατε την κάρτα σας, ισχύουν για την Κάρτα της Wirex.

Υπηρεσίες επί Πληρωμή

Η Wirex παρέχε premium υπηρεσίες για τις οποίες χρεώνεται αμοιβή. Οι αμοιβές που αναφέρονται παρακάτω ισχύουν για τις εξής υπηρεσίες:

 • Χρεώσεις χρεωστικής κάρτας Wirex

  Θα χρεωθείτε μια εφάπαξ αμοιβή ύψους 17$, πληρωτέα με την επιτυχή υποβολή αίτησης για την έκδοση της χρεωστικής σας κάρτας. Η καταβολή άλλων αμοιβών εξαρτάται από τη χρήση της κάρτας, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών τρίτων για την απώλεια και αντικατάσταση της κάρτας, αναλήψεις από ΑΤΜ και ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Επίσης ισχύουν μηνιαίες αμοιβές για τις υπηρεσίες. Ανάλυση των αμοιβών που επί του παρόντος χρεώνονται σε σχέση με την Κάρτα της Wirex μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο Βοήθειας. Παρακαλούμε να έχετε υπ’ όψιν σας ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για κάποιες αμοιβές τρίτων που σχετίζονται με την Κάρτα της Wirex. Αυτές οι αμοιβές μπορεί να αλλάζουν ανά χρονικά διαστήματα. Η Wirex θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, αλλά δε φέρει ευθύνη για τις αμοιβές τρίτων. Η Wirex διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον αμοιβές ή να διαφοροποιήσει το ποσό των αμοιβών οποιαδήποτε στιγμή. Θα ενημερωθείτε για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ισχύ της.

Συναλλαγές Bitcoin

Η Wirex δε μπορεί να εγγυηθεί και δεν εγγυάται την αξία των bitcoins. Εσείς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε πως η αξία των bitcoins είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη και πως η αγορά, πώληση και διακράτηση bitcoins ενέχει υψηλό κίνδυνο. Επιπλέον, το δίκτυο επαλήθευσης του bitcoin είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την επαλήθευση και την επιβεβαίωση των σκοπούμενων συναλλαγών που υποβάλλετε μέσω των Υπηρεσιών και η Wirex δεν μπορεί να επιβεβαιώσει, ακυρώσει ή αναστρέψει συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση bitcoins. Αντιθέτως, η Wirex είναι υπεύθυνη για την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής μέσω του δικτύου bitcoin.

Ένα δίκτυο αποκεντρωμένων ανεξάρτητων τρίτων ατόμων, διατηρεί σε λειτουργία το δίκτυο του Bitcoin. Μόλις υποβληθεί στο δίκτυο του Bitcoin μια αίτηση για συναλλαγή μέσω των Υπηρεσιών, τότε αυτό θα ολοκληρώσει αυτόματα ή θα απορρίψει την αίτηση και δε θα είστε σε θέση να την ακυρώσετε ή μεταβάλλετε.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε πως η Wirex δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σφάλμα ή παράλειψή σας, σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή σε bitcoin πραγματοποιείτε μέσω των Υπηρεσιών. Οι Υπηρεσίες σάς βοηθούν να υποβάλλετε στο δίκτυο του bitcoin το αίτημα επιβεβαίωσης της συναλλαγής. Η Wirex δεν έχει οποιοδήποτε έλεγχο στο δίκτυο του bitcoin και δεν μπορεί να διασφαλίσει πως θα ολοκληρωθεί οποιοδήποτε αίτημα συναλλαγής υποβάλλετε μέσω των Υπηρεσιών.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε πως τα αιτήματα συναλλαγών που υποβάλλετε μέσω των Υπηρεσιών ενδέχεται να μην ολοκληρωθούν, ή μπορεί να καθυστερήσουν σημαντικά, από το δίκτυο bitcoin. Όταν ολοκληρώνετε ένα αίτημα συναλλαγής μέσω των Υπηρεσιών, μας εξουσιοδοτείτε να υποβάλλουμε το αίτημα συναλλαγής στο δικτυο του bitcoin σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών.

Διεύθυνση Πορτοφολιού και Ιδιωτικό Κλειδί

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, οι Υπηρεσίες δημιουργούν και αποθηκεύουν ένα κρυπτογραφημένο ζεύγος κλειδιών, ένα ιδιωτικό και ένα δημόσιο, που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να αποστέλλετε και να λαμβάνετε bitcoins μέσω του δικτύου bitcoin. Το δημόσιο κλειδί που δημιουργείται από τις Υπηρεσίες λειτουργεί ως η διεύθυνση του πορτοφολιού για τα bitcoins σας. Μπορείτε να μοιράζεστε με άλλους στο δίκτυο bitcoin αυτή τη διεύθυνση του πορτοφολιού για τα bitcoins σας, προκειμένου να πραγματοποιείτε συναλλαγές με bitcoins. Το ιδιωτικό κλειδί σας ταιριάζει μόνο με τη διεύθυνση του πορτοφολιού σας και πρέπει να χρησιμοποιείται για την έγκριση της μεταφοράς bitcoins από ή προς τη διεύθυνση αυτή.

Παρακαταθήκη Bitcoins

Η Wirex δεν είναι θεματοφύλακας των bitcoins που μεταφέρονται στους λογαριασμούς Wirex. Όλα τα bitcoins φυλλάσσονται από τη συνεργάτιδα μας εταιρεία BitGo, η οποία εγγυάται την ασφάλειά τους και έχει ασφαλίσει τα κεφάλαια. Ούτε η Wirex, ούτε η BitGo αποκτούν οποιοδήποτε νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα κάρπωσης, τίτλο ιδιοκτησίας ή αξίωση στα bitcoins σας που είναι αποθηκευμένα στο λογαριασμό σας. Είναι πιθανό να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των Υπηρεσιών Wirex εάν δεν επαληθεύσετε την ταυτότητα σας στη Wirex και μέχρι τότε.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Wirex διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τίτλους ιδιοκτησίας και αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών και όλων των άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών, σχεδίων, λογοτύπων, διευθύνσεων διαδικτύου και εμπορικών ονομάτων που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες μας. Όλα αυτά αναφέρονται συλλογικά σε αυτούς τους όρους ως η Wirex.

Υλικά

Με τους παρόντες σας παρέχουμε την περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης στο Υλικό της Wirex για προσωπική ή εμπορική χρήση. Αυτή η άδεια υπόκειται στους παρόντες Όρους και δεν επιτρέπει την επαναπώληση, διανομή, δημόσια εκτέλεση ή δημόσια επίδειξη, την τροποποίηση ή την παράγωγη χρήση του Υλικού της Wirex, ή οποιουδήποτε μέρους του, πέραν των προκαθορισμένων σκοπών του.

Η άδεια που παρέχεται στο παρόν Άρθρο θα λήξει αυτοδίκαια, εάν αναστείλουμε ή τερματίσουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες. Θα έχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε οποιαδήποτε αναπληροφόρηση, προτάσεις, ιδέες ή άλλες πληροφορίες ή υλικό, σχετικά με την Wirex ή με τις υπηρεσίες που παρέχει η Wirex, είτε αποσταλούν με email ή δια δημοσιότητας μέσω των Υπηρεσιών ή αλλιώς, και θα αναφέρονται εφεξής στους παρόντες Όρους ως η Αναπληροφόρηση. Οποιαδήποτε Αναπληροφόρηση υποβάλλετε είναι μη εμπιστευτική και θα ανήκει κατ’ αποκλειστική κυριότητα στην Wirex. Θα έχουμε αζημίως το δικαίωμα σε απεριόριστη πρόσβαση και διάδοση της Αναπληροφόρησης για οποιοδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή ή επαναμετάδοση οποιονδήποτε στοιχειων από την ιστοδσελίδα μας, χωρίς την άδεια μας. Διατηρούμε δε οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Εγκεκριμένες χρήσεις των υπηρεσιών μας

Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και εξουσιοδοτήσεις που σας έχουμε παράσχει. Είστε υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι οι προσωπικές πληροφορίες του προφίλ του λογαριασμού σας είναι επικαιροποιημένες, ορθές, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και του τηλεφωνικού αριθμού του κινητού σας. Είστε επίσης υπεύθυνος για την ύπαρξη επαρκούς ασφάλειας, έλεγχος και εμπιστευτικότητα σχετικά με τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσωπικών κωδικών ασφαλείας (ΡΙΝ), κωδικών, κλειδιών ΑΡΙ ή άλλων κωδικών που σχετίζονται με το λογαριασμό σας και οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται σε αυτόν. Η απώλεια ή κίνδυνος αυτών των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή κλοπή bitcoins από το λογαριασμό σας.

Αν πιστεύετε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί, αναφέρετε το θέμα αμέσως μόλις παρουσιαστεί οποιοδήποτε περιστατικό. Παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας στη διεύθυνση  support@wirexapp.com περιγράφοντας το ζήτημα όσο πιο αναλυτικά μπορείτε, συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία, το είδος του προβλήματος και σε ποιο μέρος της ιστοσελίδας της Wirex ή των Wirex υπηρεσιών ανήκει το εν λόγω πρόβλημα. Είστε υπεύθυνοι (i) να μας ενημερώσετε άμεσα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφάλειας, και (ii) να πραγματοποιείτε έξοδο από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας πρόσβασης στις υπηρεσίες της Wirex. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια υποστείτε ως συνέπεια της μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το τμήμα ή αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ή τις ειδοποιήσεις που ενδέχεται να σας στέλνουμε.

Χρησιμοποιώντας SMS/Κείμενο

Πρέπει να μας παράσχετε έναν έγκυρο τηλεφωνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της Wirex. Αυτό ο τηλεφωνικός αριθμός χρησιμοποιείται ως μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης. Συμφωνείτε να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα (SMS) από εμάς ως μέρος της χρήσης των Υπηρεσιών της Wirex. Παρακαλούμε να σημειώσετε πως, παρότι εμείς δεν σας χρεώνουμε για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων, συνεχίζει να ισχύει ο τιμοκατάλογος για την αποστολή μηνυμάτων. Σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να μας παράσχετε έναν έγκυρο τηλεφωνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου, μπορεί να επιβληθούν περιορισμοί στη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών της Wirex. Εάν η Wirex έχει υποψίες πως ο τηλεφωνικός αριθμός του κινητού είναι μη έγκυρος ή ότι χρησιμοποιείτε υπηρεσίες VoIP για να καταστρατηγήσετε την υποχρέωση παροχής έγκυρου τηλεφωνικού αριθμού κινητού τηλεφώνου, η Wirex μπορεί να αναστείλει ή με άλλο τρόπο να περιορίσει τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών της.

Ακριβείς πληροφορίες; Απαιτήσεις εγγραφής

Η Wirex διατηρεί το δικαίωμα να αρνείται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της το άνοιγμα λογαριασμών, να αναστέλει τη λειτουργία λογαριασμών, προσωρινά ή μόνιμα, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που κάτι τέτοιο υπαγορεύεται ή απαιτείται από αρμόδια κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή ή για λόγους εφαρμογής του νόμου. Οι Υπηρεσίες της Wirex μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από πιστοποιημένους χρήστες. Συμφωνείτε πως οι πληροφορίες που παρέχετε στην Wirex κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού και κάθε επόμενη διαδικασία ταυτοποίησης ή επιβεβαίωσης των στοιχείων ταυτότητάς σας είναι ακριβείς και πλήρεις και θα επικαιροποιούνται κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη προς τούτο. Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Wirex, εάν είστε κάτω των 18 ετών.

Απαγορευμένες Ενέργειες

Συμφωνείτε πως δε θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της Wirex για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή δε θα προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επίδοση των Υπηρεσιών της Wirex. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις μέσω των Υπηρεσιών, ούτε να βοηθήσετε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να προβεί σε αυτές: (1) απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες μας ή στο λογαριασμό άλλου χρήστη, (2) προσπάθεια παράκαμψης ή καταστρατήγησης οποιουδήποτε χαρακτηριστικού ασφαλείας, (3) παράβαση οποιουδήποτε νόμου, θεσμού, διαταγής ή νομοθετικής διάταξης, (4) αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση ή μεταπώληση των Υπηρεσιών μας για οποιοδήποτε λόγο, πλην αυτών που ορίζονται στους παρόντες Όρους, (5) οποιαδήποτε ενέργεια κατάχρησης, ή παρέμβασης, ή διατάραξης των Υπηρεσιών μας.

Εάν γίνει φραγή από την Wirex στην πρόσβασή σας στις Wirex (συμπεριλαμβανομένης της φραγής στην IP διεύθυνσή σας), συμφωνείτε να μην εφαρμόσετε οποιαδήποτε μέτρα για να παρακάμψετε τη φραγή (π.χ. με την κάλυψη της IP διεύθυνσής σας ή τη χρησιμοποίηση μιας IP διεύθυνσης από διακομιστή μεσολάβησης). Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών μας σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή που αφορά παράνομα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η Wirex διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, προσωρινά ή μόνιμα τον λογαριασμό σας, ή να περιορίσει τη χρήση των υπηρεσιών της Wirex με άλλους τρόπους εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε παραβίαση αυτού του τμήματος.

Εμπορικά σήματα

Το λεκτικό Wirex και το λογότυπό του είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, προϊόντων ή υπηρεσιών. Άλλα εμπορικά σήματα, για τα οποία γίνεται μνεία στο δικτυακό τόπο μας ή στις εφαρμογές μας για κινητά είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων προσώπων.

Καμία Συμβουλή

Η Wirex δε λειτουργεί ως σύμβουλος, ενδεικτικά για οικονομικά, νομικά, ασφαλιστικά ή/και φορολογικά θέματα. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από την Wirex είναι προς γενικότερη ενημέρωση μόνο. Εσείς είστε ο αποκλειστικά υπεύθυνος να αποφασίσετε εάν οποιαδήποτε σκοπούμενη συναλλαγή είναι κατάλληλη για εσάς.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε πως θα αποζημιώσετε και θα καταβάλετε για λογαριασμό των εργαζομένων, των αντιπροσώπων, των θυγατρικών εταιρειών, των συνεργατών και συνεργαζόμενων, των δικαιούχων μας κάθε αξίωση, κόστος, απώλεια, ζημία, υποχρέωση, δικαστική επιδίκαση και έξοδα (συμπεριλαμβανομένης εύλογης αμοιβής δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών), από και εξαιτίας της χρήσης των Υπηρεσιών μας από εσάς, παραβίασης των παρόντων Όρων ή των δικαιωμάτων τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου.

Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΜΑΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ), ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΗΜΗΣ) ΑΠΟ ΚΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΕΚΘΕΣΗΣ, Ή ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ‘Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ, ‘Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ‘Η ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ή ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ, ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΕΑΝ ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΜΑΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΜΟΝΟ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

Αυτοτέλεια

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας διαπιστώσει ότι κάποια διάταξη είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω διάταξη θα επιβληθεί στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό και οι λοιπές διατάξεις των παρόντων όρων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ κι εφαρμογή.

Διαιτησία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΔΙΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΥΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Εσείς και η Wirex συμφωνείτε να επιλύσετε με διαιτησία οποιαδήποτε διαφορά από και εξαιτίας των παρόντων όρων ή της χρήσης από εσάς των Υπηρεσιών, με εξαίρεση των διαφορών που σχετίζονται με τη δικαστική προστασία των εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, εμπορικών ονομάτων, λογοτύπων, εμπορικών μυστικών ή πατεντών.

Ο ΟΡΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΕ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ. Εσείς και η Wirex συμφωνείτε να ειδοποιήσετε ο ένας τον άλλον, εγγράφως για οποιαδήποτε ένδικη διαφορά, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που ανακύπτει.

Η ειδοποίηση προς την Wirex για ένδικες διαφορές αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση support@wirexapp.com

Εσείς και η Wirex περαιτέρω συμφωνείτε: (α) να προηγηθεί ανεπίσημη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς, πριν από την προσφυγή σε διαιτησία, (β) πως η διαιτησία θα λάβει χώρα στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, (γ) πως η διαδικασία της διαιτησίας θα διεξαχθεί σε πλαίσιο εμπιστευτικότητας και από έναν διαιτητή, σύμφωνα με τους κανόνες της Αγγλίας και Ουαλίας. Με εξαίρεση των ομαδικών αγωγών και διαδικασιών, που αναφέρονται παρακάτω, ο διαιτητής έχει την εξουσία να επιβάλει οποιοδήποτε μέτρο θα επέβαλε ένα δικαστήριο. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών υπόκειται στους παρόντες Όρους και τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κανόνες σύγκρουσης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που προβλέπουν την υπαγωγή σε άλλη δικαιοδοσία.

ΕΙΤΕ Η ΕΝΔΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ Η WIREX ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΑΓΩΓΗ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Περιορισμοί

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο, συμφωνείτε πως θα προβάλλετε οποιαδήποτε αξίωση ή θα ασκήσετε οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα εξαιτίας ή σε σχέση με την πρόσβαση ή και τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών μας, εντός δύο ετών από την ημέρα κατά την οποία η αξίωση ή άσκηση γεννήθηκε ή κατέστη εφικτή, αλλιώς θεωρείται πως έχετε αμετάκλητα παραιτηθεί από την αξίωση ή το ένδικο βοήθημα.

Αζήτητη Ιδιοκτησία

Βάσει το εφαρμοστέου νόμου, μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αδράνειας του λογαριασμού σας, η Wirex μπορεί να υποχρεούται να αναφέρει ή να εξαργυρώσει τα bitcoins που έχει στη φύλαξή της για λογαριασμό σας, σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για την αζήτηση ιδιοκτησία.

Μη Παραίτηση

Σε περίπτωση που δεν ασκήσουμε οποιοδήποτε δικαίωμά μας ή δεν επιβάλλουμε την εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων, αυτό δε θα συνιστά παραίτηση από το οικείο δικαίωμα ή διάταξη.

Ανάθεση; Συνολική Συμφωνία

Η Wirex μπορεί να επεκτείνει τους παρόντες Όρους στη μητρική εταιρεία της, ή σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή θυγατρικές της, σε περίπτωση ή εξαιτίας συγχώνευσης, απορρόφησης, ή πώλησης, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεσης όλων ή σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων της. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ υμών και ημών σχετικά με το εν θέματι ζήτημα και υπερισχύουν και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη ή ταυτόχρονη, έγγραφη ή προφορική σύμβαση, εγγύηση, αντιπροσώπευση ή συνεννόηση σχετικά με το εν θέματι ζήτημα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Είναι δική σας ευθύνη να διαπιστώσετε εάν επιβάλλονται φόροι στις πληρωμές που κάνετε ή λαμβάνετε και είναι δική σας ευθύνη να συλλέξετε, να δηλώσετε και να αποδώσετε τον κατάλληλο φόρο, στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, αδιάφορα από τη δικαιοδοσία που υπάγεστε. Η Wirex δεν είναι υπεύθυνη να αποφανθεί εάν επιβάλλονται φόροι στη συναλλαγή σας, ούτε είναι υπεύθυνη να εισπράξει, ή να δηλώσει, ή να αποδώσει οποιοδήποτε φόρο προκύπτει από την οποιαδήποτε συναλλαγή σας, είτε προς εσάς, είτε προς οποιαδήποτε δημόσια ή τρίτη αρχή.

Οι συναλλαγές με Bitcoin, εικονικά νομίσματα και εικονικά αγαθά ενέχουν μεγάλο κίνδυνο και μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους. Πριν αποφασίσετε να αγοράσετε ή να πωλήσετε αυτά τα αντικείμενα, θα πρέπει να υπολογίσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς στόχους σας, την εμπειρία σας και το ανεκτό από εσάς ρίσκο. Υπάρχει η πιθανότητα να υποστείτε απώλεια μέρους ή όλης της επένδυσης σας και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να επενδύετε χρήματα τα οποία δεν έχετε το οικονομικό περιθώριο να απωλέσετε.

Θα πρέπει να γνωρίζετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τα εικονικά νομίσματα και θα πρέπει να αναζητήσετε συμβουλές από έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο, εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία. Περαιτέρω, μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι που δεν αναφέρονται στους Όρους μας.

Θα πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και ιδιαίτερα συνειδητοποιημένοι κατά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασής σας και του ανεκτού περιθωρίου κινδύνου, πριν εμπλακείτε σε συναλλαγές με εικονικά αγαθά.

Οποιεσδήποτε απόψεις, ειδήσεις, έρευνα, αναλύσεις, τιμές, ή άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται ως γενικά σχόλια αγοράς και δεν αποτελούν συμβουλές επένδυσης. Η Wirex δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε απώλεια κέρδους η οποία μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε τέτοιες πληροφορίες.

Η χρήση συναλλακτικών συστημάτων εκτέλεσης συμβάσεων μέσω του διαδικτύου εγκυμονεί κινδύνους, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά η αστοχία υλικού, λογισμικού και σύνδεσης με το διαδίκτυο. Η Wirex δεν έχει έλεγχο επί της αξιοπιστίας ή της διαθεσιμότητας του διαδικτύου. Η Wirex δεν θα είναι υπεύθυνη για την αποτυχία σύνδεσης, στρέβλωσης ή καθυστέρησης κατά την εκτέλεση συναλλαγών μέσω του διαδικτύου.

Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Wirex έχει λάβει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Παρά ταύτα, η Wirex δεν εγγυάται την ακρίβειά τους και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, οι οποίες μπορεί να προέλθούν, άμεσα ή έμμεσα, από το περιεχόμενο ή την αδυναμία πρόσβασης του δικτυακού τόπου από εσάς, για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στη μετάδοση ή παραλαβή οποιασδήποτε οδηγίας ή ειδοποίησης που στέλνεται μέσω του δικτυακού τόπου.