Μάρκετινγκ Intern

Λονδίνο, UK

Σχετικά με τη Wirex:

Wirex is the world’s first hybrid personal banking solution that combines the benefits of blockchain technology with everyday finances. We offer 3 main services: convenient mobile banking via the Wirex app, instant remittance services, and upgraded 2-way debit cards which allow on-demand conversion between bitcoin and traditional currencies. The services will be available to customers throughout the world, in more than 130 countries.

Μάρκετινγκ Intern:

Ψάχνουμε για έναν εκπαιδευόμενο με έδρα στο Λονδίνο, με πάθος για το Bitcoin και τις υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα συνεργαστεί με την παγκόσμια ομάδα της Wirex, θα δημιουργεί υλικό μαρκετινγκ, θα βοηθάει στη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων και θα ολοκληρώνει άλλες εργασίες που θα του ανατίθενται από την ομάδα της Wirex. Απαραίτητες οι δεξιότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι μαρκετινγκ ή παρεμφερών τομέων, καθώς και οι υποψήφιοι που μιλούν με ευφράδεια περισσότερες από μία γλώσσες.

Λεπτομέρειες:

This position will be based in Wirex headquarters at 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, UK.

Τι χρειαζόμαστε από εσάς:

Please submit a cover letter with your CV to job@wirexapp.com. In your cover letter, please describe your experience with bitcoin and your past marketing experience, if any. Additionally, please indicate if you specialise in any of these skills: Translation, content writing, video scripting and creation, forum management, public speaking, social media management, customer service, event organising, blogging, YouTubing, email marketing, SEO and analytics, public relations, advertising, copywriting, design, digital and print marketing, broadcasting, and others.

Ημερομηνία αναμενόμενης έναρξης:

ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ. Μόλις βρούμε τον ιδανικό για τη θέση.