Marketing Intern

London, UK

Tungkol sa Wirex:

Wirex is the world’s first hybrid personal banking solution that combines the benefits of blockchain technology with everyday finances. We offer 3 main services: convenient mobile banking via the Wirex app, instant remittance services, and upgraded 2-way debit cards which allow on-demand conversion between bitcoin and traditional currencies. The services will be available to customers throughout the world, in more than 130 countries.

Marketing Intern:

Kami ay naghahanap para sa isa na nakabase sa London intern na passionate tungkol sa Bitcoin at financial technology services. Ang mga napiling kandidato ay magtatrabaho at makikipagtulungan sa global Wirex team, gumawa ng marketing materials, mag-assist sa local events, at tapusin ang ibang gawain na ibibigay syo ng Wirex team. Kailangan ay may kasanayan ka sa Social media.

Kagustuhan ay dapat ibigay sa mga kandidato mula sa marketing o katulad majors, pati na rin ang mga kandidato na matatas sa higit sa isang wika.

Mga Detalye:

This position will be based in Wirex headquarters at 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, UK.

Ano ang kailangan namin mula sa iyo:

Please submit a cover letter with your CV to job@wirexapp.com. In your cover letter, please describe your experience with bitcoin and your past marketing experience, if any. Additionally, please indicate if you specialise in any of these skills: Translation, content writing, video scripting and creation, forum management, public speaking, social media management, customer service, event organising, blogging, YouTubing, email marketing, SEO and analytics, public relations, advertising, copywriting, design, digital and print marketing, broadcasting, and others.

Inaasahang petsa ng pagsisimula:

ASAP. Sa sandali na nakita namin ang karapatan akma para sa posisyon.