Kompletong Registration

i-check ang iyong email

Salamat sa iyong interes sa Wirex. Kami ay kasalukuyang rebranding mula sa E-Coin at malapit na naming ilunsad ng wirexapp.com! Pwede mong i-download ang Wirex app para iOS at Android na katugma sa e-coin.io

Don’t want to wait?

Buksan ang iyong account at kumuha ng card galing sa E-Coin platform ngayon!

Lahat ng E-coin cards at mga account ay kusang magiging Wirex cards at accounts kapag ang rebranding na proseso ay nakumpleto :)

P/s - Tips na makakatulong bago mo I-order ang iyong unang card

Wirex app google play linkWirex app store link