1

Log In to your Wirex Account

Siguraduhin na may balanse ang iyong bitcoin wallet. Kung ang iyong account ay bago, pwede mong ilipat ang iba mong bitcoins sa iyong Wirex account. Bilang kahalili, alamin kung paano mo lalagyan ng pondo ang iyong account at bumili ng bitcoins nandito!


2

Get the receiver’s Wirex bitcoin address

Kung ang tatanggap ay may Wirex account na, magaling! Turuan lamang sila na ipadala sa iyo ang kanilang bitcoin address. Nage-generate ang mga Wirex bitcoin address nang minsan lang pero maaaring magamit nang ilang beses. Para sa pinaigting na seguridad, mabuting mag-generate ng bagong address sa bawat transaksyon.

Kung ang tatanggap ay walang Wirex account, turuan lang sila na gumawa ng libreng account sa Wirex. Tip: kumita ng bitcoins sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng iyong referral link!

To get a bitcoin address, click on ‘Generate Address’ on the main accounts page.


3

Click on "Send"

On your main accounts page, click on ‘Send’. Next, enter the amount of bitcoins you wish to transfer. The page will also show you the amount in US Dollar, British Pounds or Euro.

Copy+Paste the receiver’s bitcoin address into the screen. Select the fee you wish to pay, and click ‘Confirm’.


4

Kumpirmahin ang iyong transaksyon

Suriin ang iyong Wirex-linked email address. Makakatanggap ka ng email confirmation na may time-sensitive na link. Upang makapagpatuloy sa transaksyon, i-click ang link na ibinigay sa loob ng nakatakdang oras.

Kung hindi mo na-click ang confirmation link sa loob ng itinakdang oras, ang iyong bitcoins ay hindi maipapadala. Mangyaring gawin lamang muli ang Step 3!


5

Ang pagptransfer ng pera ay nakumpleto na

Sa sandaling na-click mo ang link sa pagkumpirma mula sa iyong email, ang iyong money transfer ay makukumpleto! Ang money transfer sa pagitan ng Wirex accounts ay darating agad-agad sa tagapagtanggap.

Ang tagapagtanggap ay maaari na ngayong gamitin ang bitcoins upang gumawa ng bitcoin na pagbabayad, o i-convert ito sa US Dollar, British Pounds at/o Euro gamit ang bitcoin debit card. Ang unang virtual Visa card ay maaaring makuha nang libre mula sa Wirex app at maaaring gamiting kaagad upang makagawa ng mga online na pagbabayad. Ang tagapagtanggap ay maaari ring i-upgrade ang virtual card sa isang plastic card o umorder ng isang plastic card para sa ATM withdrawals at gumawa ng mga offline na pagbabayad.