Lahat ng System ay Gumagana

OperationalWebsite
OperationalTrading Engine
OperationalCustomer Support
OperationalAPI
OperationalBank API
OperationalMobile A
Mga dating Pangyayari

Walang insidenteng naireport.