SHARE

Careers


Ang Wirex ay nasa buong mundo na, at gayundin ang paglawak ng aming team!

Simple lang ang aming hangarin: gawing accessible ang pagbabangko sa kahit sino, kahit saan. Dumating na ang oras na ang mga online banking platform tulad namin ay handa nang tumulong sa mga walang access sa pinansiyal na serbisyo, mga naghahanap ng global at internet-based na financial platform na pwedeng i-access kahit saan sa mundo, at sa mga may gustong isanib ang digital at tradisyonal na mga pera.

Ikaw ba ay may kaparehong silakbo ng damdamin? Naghahanap kami ng mga taong maraming kakayahan, mula sa developers, marketers, at interns. Tingnan ang aming mga bakanteng posisyon sa ibaba – baka ikaw na ang susunod na miyembro ng aming masaya at matalik na team!

Bukas na posisyon


Community Manager/Marketer (fluent in Mandarin) — China/Remote

Detalye


Marketing Intern — London, UK

Detalye